Komité Organitzador de Koncerts K.O.K.


Objectius de l’entitat

Organització de concerts i altres activitats culturals


Activitats 

Organització de concerts, exposicions i altres vinculades a la música