• Manel Clusells
  • Urbanització Puigsagordi
  • 639 84 87 86 (Javier)
  • puigsagordi@gmail.com

Associació de Propietaris ZONA RURAL TRES TERMES de Puigsagordi


Objectius de l’entitat

L’Associació de Propietaris ZONA RURAL TRES TERMES de Puigsagordi és una entitat local constituïda amb la finalitat de defensar els interessos generals dels Propietaris-Socis/Propietàries-Sòcies, representar-los, informar-los i fomentar l’associacionisme dels veïns de la zona de Puigsagordi com a instrument de participació i defensa dels seus interessos generals, desenvolupant la vida cultural i promovent la convivència integradora i la cohesió social.

També té com a objectius requerir a les administracions públiques el compliment dels drets reconeguts en la legislació vigent, així com defensar i protegir el patrimoni històric i artístic, el medi ambient, la qualitat ambiental, la biodiversitat i la idiosincràsia de la zona de Puigsagordi, a més de promoure el desenvolupament sostenible, la utilització responsable dels recursos i la gestió integral dels residus.

Per últim, l’Associació té com a finalitat garantir tant com es pugui el subministrament d’aigua potable a tots els Socis i Sòcies.


Activitats 

  • Subministrament d’aigua potable (Secció d’Aigües).
  • Arranjament i manteniment de pistes i camins comuns (Presidència).
  • Coordinació amb els cossos de seguretat (Secció de Seguretat).
  • Edició del butlletí i administració del grup de WhatsApp de l’Associació (Secció de Comunicació).
  • Activitats d’anellament científic d’ocells, biodiversitat i medi natural (Secció de Medi Natural).
  • Activitats festives de celebració (Comissió de Festes).
  • Assessorament i xerrades de la flora i fauna de Puigsagordi, animals domèstics, jardineria, horticultura, gestió forestal i dipòsits d’aigua (Secció de Medi Natural).

 


Estatuts

Estatuts Associó Puigsagordi – Zona Rural 3 Termes


Actes assemblees

Acta Assemblea 13 -2021