• Nouamane Stitouane Elmrassni
  • c/ De les escoles, s/n
  • 678 147 961
  • afa@carlesc.cat
  • Website

AFA de l’Institut Escola Carles Capdevila


Objectius de l’entitat

L’AFA es l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’institut escola Carles Capdevila i la seva funció principal és representar i vetllar per tots els alumnes de l’escola. És un motor per a la dinàmica escolar i té com a principals objectius participar i ajudar, sense ànim de lucre, en el funcionament del centre i contribuir a l’assoliment dels nivells òptims de qualitat en totes les activitats en què participen els nens i nenes.

Està formada per un grup de pares i mares d’alumnes de l’escola organitzats en diferents comissions: Secundària, Diversitat, Lila, Verda, Festes, Comunicació, Extraescolars, Temps del Migdia, Secretaria i Tresoreria. Qualsevol pare, mare o familiar pot entrar a formar part de l’AFA.

 


Activitats 

Al llarg de l’any l’AFA s’encarrega de realitat diferents accions entre les quals destaquen la programació de les activitats extraescolars, la recerca i sol·licitud de subvencions, la participació en conferències del Departament d’Ensenyament o la gestió dels casals de Setmana Santa, Estiu i Nadal, entre d’altres.

També participem activament en festes com la de Sant Jordi o la Fira d’Entitats organitzada per l’Ajuntament.

L’AFA també treballa per a la reutilització dels llibres i el seu manteniment.