XX Concurs de Dibuix i Pintura Infantil i Juvenil

BASES

 1. Hi podran participar els nascuts, o amb residència, al municipi de Balenyà, o escolaritzats en el seu Institut – Escola Carles Captevila, en edats compreses en algun dels següents grups:
 • P4A i P4B de l’Institut-Escola, i 4 – 5 anys (3 grups).
 • 1rA i 1rB de Primària de l’Institut-Escola, i 6 – 7 anys (3 grups).
 • 3rA i 3rB de Primària de l’Institut-Escola, i 8 – 9 anys (3 grups).
 • 5èA i 5èB de Primària de l’Institut-Escola, i 10 – 11 anys (3 grups).
 • 2n Curs d’ESO, i 12 – 13 anys (2 grups).
 1. Cada concursant podrà presentar només una obra. El procediment, les mides del suport i el tema seran lliures, però es recomana no sobrepassar el tamany de DIN A-4.
 2. Les obres es podran presentar a través de l’Institut – Escola Carles Capdevila o en el Parc de Nadal d’Hostalets de Balenyà, fins el 31 de Desembre de 2021. Cada concursant farà constar al revers de l’obra presentada, nom i cognoms, edat, grup al que concursa i un número de telèfon. Les obres es retornaran als seus autors, passat el temps d’exposició al públic.
 3. El jurat que adjudicarà els premis estarà format per representants de l’entitat organitzadora i de l’Institut-Escola.
 4. El jurat podrà premiar la millor obra de cada grup, però també podrà declarar desert el premi de qualsevol grup. Els premis seran vals per bescanviar a la papereria GATZERÍ d’Hostalets de Balenyà, de 30 (trenta) euros per Infantil i Primària, i de 40 (quaranta) euros pels altres grups.
 5. Les obres premiades seran exposades a l’Institut-Escola Carles Capdevila durant els mesos de gener i febrer del 2022.
 6. El repartiment de premis serà el dijous 27 de gener de 2022, a les 16.30 hores, al mateix Institut-Escola.
 7. El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases.
 8. L’organització NO es fa responsable dels danys que puguin patir les obres presentades i es reserva el dret de decidir qualsevol cas no previst en aquesta convocatòria.

 

Organitza:          Amics de Balenyà

Col·laboren:      Ajuntament de Balenyà

                            Institut-Escola Carles Capdevila

 

Balenyà, Desembre de 2021

Related Posts