Nova web d’Entitats de Balenyà

Benvinguts al nou web d’entitats de Balenyà, un espai que pretén ser un punt de trobada de totes les entitats i associacions del municipi, amb la finalitat de donar més visibilitat i descobrir les activitats que realitzen.

Per segon any consecutiu, la Fira d’Entitats de Balenyà no es pot portar a terme, a causa de la situació de pandèmia actual, per la qual cosa aquest web es presenta com a una èina d’apropament de les entitats del municipi, amb la voluntat de donara conéixer les activitats que realitzen com a entitat.

Cada entitat del municipi està representada a l’ apartat Entitats de Balenyà, on trobareu una fitxa complerta de cadascuna, amb dades de contacte, objectius i trajectòria, imatges, videos i enllaçoas a xarxes socials.

 

Related Posts