• Marta Marlés Patau
  • Plaça de Cal Fuster, 4
  • 93 882 02 87
    617 06 96 37
  • marta.marles67@gmail.com

Grup de Patchwork


Objectius de l’entitat

Ensenyar a qui vulgui les tècniques bàsiques de Patchwork i costura creativa en general


Activitats de l’entitat

Classes setmanals per les alumnes